LOCHENICE Hradec Králové, luxusní pronájmy bytů v Hradci Králové
LOCHENICE Hradec Králové, luxusní pronájmy bytů v Hradci Králové

Luxusní pronájmy bytů za příjemné ceny v Hradci Králové

Obec Lochenice

Lochenice se nachází na severním okraji Předměřic nad Labem, na území okresu Hradec Králové a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Hradec Králové. Obec Lochenice se rozkládá necelých osm kilometrů severně od centra Hradce Králové. Na východě podél vsi protéká řeka Labe. V horní částí obce pak potok Olšovka, pramenící na lukách pod Chlumem a vlévající se v katastru obce do Labe. Severně od Lochenic přitéká říčka Trotinka, která vtéká nejprve do starého Labe a pak u železného mostu ústí do Labe.

Vesnice Lochenice leží v průměrné výšce 244 metrů nad mořem. Celková katastrání plocha obce je 618 ha, z toho orná půda zabírá šedesátšest procent. První známky osídlení byly nalezeny při stavbě dráhy v roce 1857 a později při jejím rozšiřování v roce 1893 a 1897. Jsou to památky na osadu z doby neolitické a stopy po římských výpravách. Tam, kde se nyní rozkládají úrodná pole a louky, tu se podle vykopaných mohutných dubových kmenů (vykopaných při regulaci řeky Labe), rozkládaly dubové lesy. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

Historie a zajímavosti: první písemná zmínka o obci pochází již  z roku 1143. Zajímavostí je místní pozdně barokní kostel Narození Panny Marie, který se uvádí mezi farními již v roce 1350. Ten byl v husitských válkách zpustošen a na konci 15. století znovu opraven a opatřen zvony. Byl zbudován v gotickém slohu a v letech 1784–1786 přestavěn do baroka. Do roku 1623 byl pod správou kněží podobojí. Věž se zachovala v původní podobě. Vnitřek kostela je plochostropý, kruchta je podepřena dvěma sloupy. Zařízení a kamenná kropenka je z druhé poloviny 18. století.

V 60. letech v přilehlé obci Předměřice působil bratr K.H. Máchy Michael jako přednosta stanice, který zemřel v roce 1871 a byl pochován na místním hřbitově.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu. Vesnicí prochází železnice a je zde i železniční zastávka z Hradce Králové do Jaroměře, která se nachází na východní straně, včetně zastávek Městské hromadné dopravy Hradec Králové. Pro další využití volného času v blízkosti obce cca do 5km, je možno navštívit velmi zajímavé a krásné lokality, jako například kostel Sendražice, zámek Neděliště, kostel Neděliště, vrchol Lískovec, vrchol Horicka, zámek Světí, muzeum vzdělávací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové, kostel sv. Jana Křtitele, zámeckou kapli Páně – Smiřice, městské lázně – aquapark – Hradec Králové a v neposlední řadě zámek Smiřice.